memetics + networkology = emergence

Véleményvezérek és vezérvélemények

In alkalmazás, esetek on 2010/11/12 at 09:12

Zajlik a memetikai mélyinterjú. Az alany épp egy márkáról beszél, arról, hogy azt menyire gondolja magyarnak. Vágás. Negyed óra múlva, ugyanaz az alany, ugyanaz az interjú. Épp azt említi, hogy mennyire nem magyar ez a márka szerinte.

Ez az ellentmondásos állapot általánosan előfordul azoknál a mémgazdáknál, akik az adott területen nem tartják magukat véleményvezérnek. Nem alakítottak ki a mémekből, a fejükben megragadt gondolat-szilánkokból egy egységes, koherens rendszert. Így amikor betekintést nyerünk a mémkészletükbe ellentétes mémlényéket is találunk, amellyekkel a gazda nagyszerűen együttél.

Különösen jellemző volt ez a magyar polikai interjúknál, ahol a mémekből nem következett közvetlenül az alany közel vallásos hite egyik vagy másik oldalban, hanem a megmaradt gondolat-szilánkok, mémek csoportosultak a hit mögé. Szokszor találunk ilyen hitek mögött ellentmondásos mémeket is, ami jól jelzi, hogy a hit nem az ellentmondás ellenére, hanem talán éppen azok miatt él meg erősen.

A memetikai kutatások során alapvetően kétféle emberrel találkoztunk egy-egy mémterület vizsgálva: az adott mémterületen inkább véleményvezér, és kevésbé véleményvezér mémgazdákkal. Kettejük közötti különbség talán pont az, hogy motivált-e a mémkészlete, hite, vagy érzelmei által arra, hogy az adott területen vezérvéleményt alakítson ki.

A magukat egy adott témában véleményvezérnek gondolók törődnek azzal, hogy az adott témában rendelkezzenek vezérvéleménnyel. Őket ha megkérdezzük, örömmel adják át kiérlelt gondolataikat, amelyek nagy részéről messziről látszik, hogy mémlényekkél rendezte őket az agyuk már jóval korábban.

A memetikai interjúk hozadéka a véleményvezérek számára az, hogy a beszélgetés során is sokszor összeáll egy-egy alterület mémkészletéből számukra egy olyan új mém, amely aztán beépül a többi komplex memetikai konstrukció közé, és legközelebb előhivható lesz ebben a kiérlelt formájában. Így gazdagodik a vélményvezér mémkészlete.