memetics + networkology = emergence

Epidemiológia+Networkológia

In megközelítés on 2010/09/25 at 04:45

A hálózati elmélet és a power law (skálafüggetlen) eloszlás szerinti terjedés új magyarázatokkal szolgált a vírusok terjedésének megértéséhez. A hagyományos epidemológia kutatások a vírusterjedést random networkben vizsgálták standard küszöb modellel: ha vírus virulensebb, mint a küszöb érték: elterjed, ha kevésbé, akkor elhal. (Granovetter)

A modell működésének a korlátai a scale-free networkök, azaz a hatványfüggvény szerint szerveződő hálózatok megfigyelésével vált nyilvánvalóvá. Barabásiék kutatása alapján ha bejut bármilyen erős vírus a hálózatba, és megtámadja a központokat, akkor topológia miatt újra és újra fertőzni fog – azaz eltűnik a küszöb a fertőzés előtt. (Pastor-Satorras és Vespignanie)

Az emberiség társadalmi hálózata több szempontból, például szexuális szokásaiban is scale-free network elosztást mutat (Liljeros-Edling-Amaral) Az emberiség mémjeinek terjedését is vizsgálhatjuk az epidemológiából származó modelleken, ahol, hasonlóan a vírusokhoz, bizonyos mémek fertőzőbbek másoknál, tehát jobban terjednek majd a hálózatban. Ha azonban skálafüggetlen hálózatban terjednek a mémek, úgy a terjedés előtti hálózati akadályok is ugyanígy leomlanak.

Mémterjedésben a hálózatok általános adottságai valamint egyedi tulajdonságaik felmérése további segítséget nyújtanak. A központi kontroll hiánya, az egyedek autonóm állapota és magas összekötöttsége, illetve a kapcsolatok hálózatában a hatások nem lineáris, hanem hálószerű volta mind elősegíti a gyorsabb terjedést. Hasonlóan a világháló feltérképezett topológiájához (Broder, 2000) a network-ök topológiájának, a közösségek egymáshoz képest való elhelyezkedésének megértése kulcs a vírusterjedés módjainak megértésénél is.