memetics + networkology = emergence

Emergencia

In tézisek on 2010/09/25 at 06:15

Innováció, divat, viselkedésminta, eszközhasználat – ezek, mint kulturális mintázatok megjelenését egy adott társadalomban vagy kisebb csoportban tekinthetjük emergens jelenségeknek.

Az emergencia fogalma William Morton Wheeler etimológus és filozófus nevéhez fűződik (Kelly 1995) aki a Journal of Morphology 1911-es évfolyamában megjelentette a „The Ant colony as an organism” című esszéjét. Ebben kifejti álláspontját az akkoriban divatos holisztikus irányzat által befolyásolva a hangyatársadalom „szuperorganizmus”-szerű működéséről, mely a rengeteg organizmusból emergens módon jön létre. Az emergencia, összefüggésben az evolúciós gondolkodás fejlődésével, megfogalmazása óta növekvő figyelmet élvez, megjelenik számos, sokféle diszciplínában alkotó tudós gondolkodásában

Emergenciának különböző neveit ismerjük a különböző tudományokban: a matematikában emergál egy komponens, a fizikában perkoláció, phase transition történik, a szociológiában az egyénekből csoport vagy közösség jön létre. Minden esetben egy magasabb evolúciós szerveződési szint váratlan, meglepetésszerű megjelenéséről beszélhetünk, amelynek bekövetkezte kevés eséllyel jósolható meg a rendszer szabályrendszerének ismeretéből. Az evolúciós elméletek és az etológiában Lorenz ezt fulguráció néven is említik.

Az emergencia tulajdonképpen elképzelhető mint egy állóhullám a mémszférában, az egyszerűség kedvéért annak egy felületén. Egy állohullámban, ha elég erős a víz folyása, mindig van víz. Ugyanakkor mindig más molekula alkotja. Egy emergens állóhullám tulajdonképpen egy memetikai mintázat amely felelős a hirtelen feltűnő hirtelen eltűnő jelenségekért a kultúrában.